Den Travak

logo2

dentravak

Brand design + Website design & development  (in aanmaak)

Den Travak is een arbeidszorgproject. Arbeidszorg is een vangnet voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet, niet meer of nog niet kunnen werken in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit.
Zij bieden arbeidsmatige activiteiten aan in een werkomgeving die op productie of op dienstverlening is gericht: eenvoudige industriële producten, goedkope maaltijden, textielverwerking, …
Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding, met behoud van een uitkering.

Den Travak is een onderdeel van vzw Hejmen, een voorziening die in Leuven verschillende begeleidde woonvormen aanbiedt, aan personen met een verstandelijke beperking en/of autisme.
Merendeel van de cliënten die werken bij Den Travak wonen ook onder begeleiding van vzw Hejmen.
Maar zij stellen zich ook open voor cliënten van andere voorzieningen, of die zelfstandig wonen.
Zo bieden we een antwoord op de zoekvraag van meer mensen én zorgen we ervoor dat mensen collega’s krijgen. Dit zorgt voor meer sociale contacten en geeft mogelijkheden tot leren samenwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties